FOR EVER Sp. z o.o.
ul. Mory 10, 01-330 Warszawa
tel: +48 (22) 53-27-301
fax: +48 (22) 53-27-315
email: biuro@for-ever.com.pl
TomTom One Europe
TomTom One Europe


 • Mapa Europy Środkowej i Wschodniej firmy Tele Atlas
 • Uchwyt EasyPort™ - składany wraz z urządzeniem, mieści się w kieszeni
 • Głośne i wyraźne instrukcje głosowe
 • Możliwość korygowania map oraz korzystania z poprawek wprowadzanych przez innych za pomocą technologii Map Share™
 • Gwarancja najnowszych map
 • Menu"Pomocy!" umożliwiające^uzyskanie szybkiej pomocy na drodze
 • Bezpłatne aktualizacje map za pomocą odbiornika RDS-TMC (tylko wersja Traffic)


Mapy i zakres działania
Urządzenie TomTom ONE Europe 31 jest dostarczane z fabrycznie zainstalowaną mapą 31 państw Europy Wschodniej i Zachodniej firmy Tele Atlas (obejmuje obszar Andory, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii (wraz z Wyspami Kanaryjskimi), Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, San Marino, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Mapa obejmuje również główne drogi Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii i Ukrainy.


Cechy charakterystyczne

 • Mapa Europy Środkowej i Wschodniej firmy Tele Atlas
 • Uchwyt EasyPort™ - składany wraz z urządzeniem, mieści się w kieszeni
 • Głośne i wyraźne instrukcje głosowe
 • Możliwość korygowania map oraz korzystania z poprawek wprowadzanych przez innych za pomocą technologii Map Share™
 • Gwarancja najnowszych map
 • Menu"Pomocy!" umożliwiające uzyskanie szybkiej pomocy na drodze
 • Bezpłatne aktualizacje map za pomocą odbiornika RDS-TMC (tylko wersja Traffic)


Zawartość opakowania
 • TomTom ONE
 • Uchwyt EasyPort™
 • Kabel USB
 • Ładowarka samochodowa
 • Dokumentacja

© For Ever Sp. z o.o.