FOR EVER Sp. z o.o.
ul. Mory 10, 01-330 Warszawa
tel: +48 (22) 53-27-301
fax: +48 (22) 53-27-315
email: biuro@for-ever.com.pl
TomTom One
TomTom ONE


 • Mapa Europy Środkowej i Wschodniej firmy Tele Atlas
 • Uchwyt EasyPort™ - składany wraz z urządzeniem, mieści się w kieszeni
 • Głośne i wyraźne instrukcje głosowe
 • Możliwość korygowania map oraz korzystania z poprawek wprowadzanych przez innych za pomocą technologii Map Share™
 • Gwarancja najnowszych map
 • Menu"Pomocy!" umożliwiające uzyskanie szybkiej pomocy na drodze
 • Bezpłatne aktualizacje map za pomocą odbiornika RDS-TMC (tylko wersja Traffic)


Mapy i zakres działania
Urządzenie TomTom ONE jest dostarczane z fabrycznie zainstalowaną mapą Austrii, Chorwacji, Czech, Estonii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier. Mapa obejmuje również główne drogi dojazdowe Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Macedonii, Mołdawii, Czarnogóry, Rumunii, Serbii i Ukrainy.


Cechy charakterystyczne

 • Mapa Europy Środkowej i Wschodniej firmy Tele Atlas
 • Uchwyt EasyPort™ - składany wraz z urządzeniem, mieści się w kieszeni
 • Głośne i wyraźne instrukcje głosowe
 • Możliwość korygowania map oraz korzystania z poprawek wprowadzanych przez innych za pomocą technologii Map Share™
 • Gwarancja najnowszych map
 • Menu"Pomocy!" umożliwiające uzyskanie szybkiej pomocy na drodze
 • Bezpłatne aktualizacje map za pomocą odbiornika RDS-TMC (tylko wersja Traffic)


Zawartość opakowania
 • TomTom ONE
 • Uchwyt EasyPort™
 • Kabel USB
 • Ładowarka samochodowa
 • Dokumentacja

© For Ever Sp. z o.o.